in der deutschen Sprache in english
aktualności
rekrutacja
matura
e-dziennik
kontakt

  aktualności
  zastępstwa [0]
  artykuły
  galeria zdjęć
  rekrutacja
  dokumenty
  patron
  historia szkoły
  sukcesy
  matura
  stowarzyszenie
  dyrekcja
  grono pedagogiczne
  baza nauczycieli
  klasy
  plan lekcji
  samorząd szkolny
  nasza twórczość
  absolwenci
  rekolekcje
  zjazdy
  PTSM
  PTTK
  LOP
  PCK
  polski
  matematyka
  fizyka
  szachy
  klub sportowy
  polsko-angielska
  polsko-niemiecka
  filmy
  konkursy
 humor
 kontakt
 redakcja

do następnych wakacji jeszcze sporo :/


Jestes 1343 osoba na tej stronie

 

Rekolekcje w naszej szkoleREKOLEKCJE w Kościele katolickim, to:
zespół praktyk religijnych mających na celu osiągnięcie skupienia wewnętrznego i odnowienia moralnego; by odzyskać pokój serca, radość ducha i kierować się w życiu miłością Boga i bliźniego.

REKOLEKCJE SZKOLNE
oprócz tradycji posiadają również podbudowę prawną, a to:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r., które gwarantuje uczniom uczęszczającym na naukę religii 3 dni zwolnienia od zajęć szkolnych na odbycie rekolekcji w okresie Wielkiego Postu. Program Rekolekcji opracowują katecheci w porozumieniu z proboszczem parafii.

Pracujący w naszej szkole kapłani i siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich Najświętszej Maryi Panny, wnosili do programu Rekolekcji własne inicjatywy. Zapraszali do ich prowadzenia kapłanów diecezjalnych i zakonników, kleryków, siostry nowicjuszki oraz osoby świeckie - wyzwolonych z nałogów, uzdrowionych przez Boga z chorób duszy i ciała. Wszyscy oni starali się przybliżyć młodzieży prawdę o istocie chrześcijaństwa, którą jest miłość Boga i bliźniego oraz celu naszego życia, którym jest życie wieczne z Chrystusem. Różne były formy przekazu: konferencje, katechezy, świadectwa, pantomimy, praca w grupach, a także śpiew.

Rekolekcje poprzedza indywidualna modlitwa, którą podejmują uczniowie rozumiejący ważność tego wydarzenia i odpowiedzialność przed Bogiem za darowany młodzieży wolny od zajęć szkolnych czas. Młodzież wraz z nauczycielem informatyki przygotowuje śpiewniczki. Grupa solistek ćwiczy wspólny śpiew, który w czasie rekolekcji stanowi szczególny rodzaj modlitwy, bo jak mówi przysłowie: "kto śpiewa dwa razy się modli". Zarówno teksty, jak i muzyka pomagają skierować myśl i serce ku Bogu. Uzdolnieni muzycznie uczniowie i uczennice mają możliwość wykorzystania otrzymanych od Boga talentów dla dobra całej szkolnej wspólnoty. Organy, gitary, bębenek, a czasem także skrzypce w rękach naszej młodzieży niosą radość ludziom i chwałę Bogu.

W centrum każdych szkolnych rekolekcji jest Eucharystia. W Jej ramach, w zależności od wiodącego tematu, uwydatniane były różne elementy: przebaczenie i pojednanie z bliźnimi w znaku pokoju; składanie zobowiązań i przyrzeczeń abstynenckich pomocnych do uwolnienia z nałogów w ramach przygotowania darów; uwielbianie i dziękczynienie po Komunii Świętej; przyjęcie Chrystusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela; oddanie się w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi.

Każdego roku w programie Rekolekcji młodzież przeżywa Drogę Krzyżową. To nabożeństwo odbywało się w różnych miejscach: na terenie szkoły, na szkolnym podwórzu albo w kościele. Rozważania najczęściej przygotowuje i prowadzi młodzież. Katecheci czuwają nad całością. W ostatnim dniu Rekolekcji ma miejsce Sakrament Pojednania, poprzedzony Konferencją przypominającą o warunkach dobrej spowiedzi: rachunku sumienia, żalu za grzechy i postanowieniu poprawy, które konieczne są do ważności i owocności Sakramentu.

Z owoców szkolnych Rekolekcji korzystają nie tylko ich uczestnicy, ale wszyscy uczący się i pracujący w szkole, a także cały Kościół. Na mocy Sakramentu Chrztu Świętego wszyscy ochrzczeni stanowimy jedno, w Mistycznym Ciele Chrystusa. Jako członkowie tego Ciała, którego głową jest Chrystus, mamy udział w każdym dobru, jakie dokonuje się w Kościele. Ono nas umacnia, uzdrawia; także zło popełnione przez jednego członków sprawia, że cierpi całe Ciało.

Na udział i zachowanie młodzieży w czasie Rekolekcji składa się nie tylko praca katechetów, ale przede wszystkim wychowanie w rodzinach, praca wychowawcza nauczycieli od przedszkola przez cały czas edukacji młodego człowieka, a także wpływ środowiska i środków masowego przekazu.

Szkolne Rekolekcje, to wielka szansa dla młodzieży - okazja do wzrostu i umocnienia w wierze, nadziei i miłości. Potrzeba, aby w ich przygotowanie i przeprowadzenie włączyli się, prócz katechetów i młodzieży, także nauczyciele i rodzice, gdyż to dzieło owocuje tylko dobrem.do góry ::...

 
Copyright © 2002-2009 [LO]Lesko