in der deutschen Sprache in english
aktualności
rekrutacja
matura
e-dziennik
kontakt

  aktualności
  zastępstwa [0]
  artykuły
  galeria zdjęć
  rekrutacja
  dokumenty
  patron
  historia szkoły
  sukcesy
  matura
  stowarzyszenie
  dyrekcja
  grono pedagogiczne
  baza nauczycieli
  klasy
  plan lekcji
  samorząd szkolny
  nasza twórczość
  absolwenci
  rekolekcje
  zjazdy
  PTSM
  PTTK
  LOP
  PCK
  polski
  matematyka
  fizyka
  szachy
  klub sportowy
  polsko-angielska
  polsko-niemiecka
  filmy
  konkursy
 humor
 kontakt
 redakcja

do następnych wakacji jeszcze sporo :/


Jestes 1346 osoba na tej stronie

 

Język polski
Na lekcjach języka polskiego uczniowie poznają różne formy wypowiedzi dziennikarskiej. Praktyczne możliwości redagowania recenzji reportażu, sprawozdania, felietonu, artykułu, wywiadu stwarza młodzieży wydawana od jesieni 2005 roku gazetka szkolna ,,Warsztaty dziennikarskie”.
Młodzi dziennikarze rejestrują na bieżąco ważne wydarzenia z życia szkoły, tym samym doskonalą swoje umiejętności redakcyjne.
8 października 2008 roku w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym młodzieży ponadgimnazjalnej w Przeworsku uczestniczyły – Justyna Hańczyk, Iwona Urban, Magdalena Uzdejczyk – opiekunem grupy był prof. H. Wyszatycki. W kolejnych latach – 2009 w Konkursie Krasomówczym w finale ogólnopolskim w Golubiu Dobrzyniu uczestniczyła Justyna Hańczyk, uzyskując 9 miejsce, w 2010 roku w eliminacjach wojewódzkich startowały Justyna Hańczyk i Patrycja Górecka uzyskując 6 i 7 miejsce. W XIV edycji Konkursu Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej (25.11.2008) w Jedliczu drugie miejsce zajęła Magdalena Uzdejczyk, wyróżnienia otrzymały: Wioletta Bandrowska, Magdalena Rachwalska, Iwona Urban, w latach wcześniejszych (2002 – 2007) też z powodzeniem w konkursie recytatorskim wierszy Bronisławy Betlej stratowali uczniowie naszego liceum – opiekun prof. H. Wysztaycki.
W eliminacjach 18 Konkursu Poezji Religijnej w BDK – listopad 2010 - w Lesku Liceum Ogólnokształcące reprezentowały : Wioletta Bandrowska, Magdalena Rachwalska, Justyna Hańczyk, Iwona Urban, Magdalena Uzdejczyk (uzyskała wyróżnienie). W latach wcześniejszych uczniowie naszej szkoły wielokrotnie startowali w konkursie poezji religijnej z finałem w Sędziszowie Małopolskim .
„Nasi uczniowie odnoszą duże sukcesy nie tylko w różnych dziedzinach nauki, ale również sztuki. Możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami w recytacji, która stała się domeną naszego liceum. Całkiem spora grupka młodych artystek pod opieką prof. H. Wyszatyckiego zmaga się z tą najtrudniejszą dziedziną sztuki. Uczennice wkładają wiele pracy i wysiłku w przygotowanie każdego konkursu, co owocuje licznymi wyróżnieniami i miejscami na podium”. To fragment artykułu Magdaleny Uzdejczyk z kwietniowego numeru (2009) ,,Warsztatów Dziennikarskich”.
Wydarzeniem kulturalnym w ramach IV edycji Bieszczadzkiego Lata z Książką (czerwiec 2009) było spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, który wyjaśniał, co jest dozwolone , a co jest błędem językowym. Na to spotkanie grupa uczniów wybrała się z prof. Wyszatyckim – na zakończenie młodzież podziękowała prof. Bralczykowi brawami i wiązanką kwiatów.
Gazetka ,,Warsztaty Dziennikarskie” utrwalała informacje miłe dla szkoły i nauczycieli, otóż Medal Komisji Edukacji Narodowej w październiku 2008 roku otrzymał pan dyrektor Bernard Baran, w październiku 2009 roku , takie odznaczenie otrzymał pan vice dyrektor Ryszard Samek, a w październiku 2011 roku prof. Henryk Wyszatycki. W 2008 roku prof. Henryk Wyszatycki wyróżniony został Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
W gazetce ,,Warsztaty Dziennikarskie” uczniowie – redaktorzy umieścili relację z otwarcia zaplecza edukacyjnego leskiego obserwatorium w LO w Lesku (czerwiec 2011). Na bieżąco ukazywały się w ,,Warsztatach Dziennikarskich” sprawozdania z uroczystości szkolnych (Święto Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, akcja sprzątania świata i państwowych: Święto Niepodległości 11.11, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja, relacje ze studniówek klas trzecich, recenzje filmów, spektakli teatralnych, lekcji w bibliotece miejskiej i szkolnej, zawodów sportowych, konkursów, olimpiad przedmiotowych. Redaktorzy nie zapominali o próbnej maturze z Operonem, jasełkach, opłatku wigilijnym w szkole.
Sporo miejsca w naszej gazetce poświęciliśmy twórczości Wisławy Szymborskiej w związku z jej śmiercią 1.02.2012 roku. W ,,Warsztatach Dziennikarskich” znalazły się także szczegółowe relacje z wycieczek szkolnych, wycieczek dydaktycznych (klasa 1a – 30.05.2012 – Zakopane, klasa 2b – 23.05.2012 – Zakopane).
Z powodu wypadku, jakiemu uległ opiekun gazetki prof. Henryk Wyszatycki od września 2012r. do stycznia 2013 uczniowie zbierali materiały redakcyjne i w lutym bieżącego roku (2013) ukaże się kolejny numer ,,Warsztatów Dziennikarskich” z zaległymi informacjami. Przed nami kolejne numery gazetki i wspólna praca przy redagowaniu następnych numerów naszej szkolnej gazetki.
Zachęcamy do czytania kolejnych numerów ,,Warsztatów Dziennikarskich” – redakcja.H. Wyszatycki

do góry ::...

 
Copyright © 2002-2009 [LO]Lesko