in der deutschen Sprache in english
aktualności
rekrutacja
matura
e-dziennik
kontakt

  aktualności
  zastępstwa [0]
  artykuły
  galeria zdjęć
  rekrutacja
  dokumenty
  patron
  historia szkoły
  sukcesy
  matura
  stowarzyszenie
  dyrekcja
  grono pedagogiczne
  baza nauczycieli
  klasy
  plan lekcji
  samorząd szkolny
  nasza twórczość
  absolwenci
  rekolekcje
  zjazdy
  PTSM
  PTTK
  LOP
  PCK
  polski
  matematyka
  fizyka
  szachy
  klub sportowy
  polsko-angielska
  polsko-niemiecka
  filmy
  konkursy
 humor
 kontakt
 redakcja

do następnych wakacji jeszcze sporo :/


Jestes 9387 osoba na tej stronie

 
Liga Ochrony
PrzyrodyJedną z organizacji działające w naszym liceum jest Liga Ochrony Przyrody, której opiekunem jest M. Pelc. Organizacja skupia uczniów zainteresowanych problemami ochrony przyrody oraz edukacją ekologiczną. Członkowie koła rozwijają swoje zainteresowania poprzez udział w plenerach fotograficznych, wycieczkach krajoznawczych i dydaktycznych m.in. do:
1. Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
2. Muzeum Magurskiego Parku Narodowego
3. Arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla
4. Oczyszczalni Ścieków w Lesku
5.Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sanoku
6. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olchowcach Młodzież poszerza swoje wiadomości poprzez oglądanie programów i filmów o tematyce przyrodniczej, czytanie prasy ekologicznej oraz książek. Członkowie organizacji od kilkunastu lat interesują się problemami czystości wód. Licznie uczestniczą w programie edukacji środowiskowej zapoczątkowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. Realizują program "Monitoring wód na rzece San". Wyniki badać uczniowie wykorzystują w propagowaniu ochrony środowiska, oraz kształtowaniu własnej odpowiedzialności za jego czystość. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska wśród członków LOP to również ich udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata", obchodzenie Dnia Ziemi i sadzenie drzewek na wyznaczonych terenach.Potwierdzeniem, że ochrona środowiska jest bardzo ważnym tematem edukacyjnym jest udział młodzieży w olimpiadach Wiedzy Ekologicznej, w której są oni finalistami szczebla wojewódzkiego i centralnego. Uczniowie poszerzają i upowszechniają wiedzę o przyrodzie Polski i ochronie środowiska. Biorą udział w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego "Eko-Planeta" odnosząc w nich duże sukcesy.

1993/94
XXIII Olimpiada Biologiczna II stopnia w Rzeszowie 
Maciej Grzegorzek kl. IV b - wynik wyróżniający opiekun: mgr Krystyna Turek
Beata Wisła kl. III c - wynik wyróżniający
Aneta Fuczka kl. III c - wynik wyróżniający
opiekun: mgr Robert Rybka

1994/95
XXIV Olimpiada Biologiczna II stopnia w Rzeszowie
Beata Wisła kl. IV c - wynik wyróżniający 
Aneta Fuczka kl. IV c - wynik wyróżniający
opiekun: mgr Robert Rybka

1995/96 
XI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ZMW "Wici"
Udział w II etapie regionalnym ( Brzozów )
Zespołowo III miejsce zdobyli uczniowie : 
Renata Trzciniecka 
Justyna Sąsiadek 
Jacek Granatowski 
indywidualnie V miejsce zajął Jacek Granatowski
opiekun: mgr Robert Rybka

I etap Olimpiady Ekologicznej 
Nina Leszczak 
Jacek Granatowski 
Tomasz Tomaszewski 
Justyna Sąsiadek 
Marcin Bocheński 
Do II etapu zakwalifikowali się :
Jacek Granatowski 
Justyna Sąsiadek 
Tomasz Tomaszewski
opiekun: mgr Robert Rybka

1996/97
XII Olimpiada z Ochrony Środowiska ZMW "Wici"
Eliminacje Szkolne 29.X.96. 
Dwóch uczniów zakwalifikowało się do eliminacji 
międzywojewódzkich w Ropczycach :
Jacek Granatowski 
Barbara Pączka 
W eliminacjach międzywojewódzkich 22.XI.96
w Ropczycach uczeń Jacek Granatowski znalazł się 
w pierwszej 15-ce na 182 uczniów. opiekun: mgr Anna Chytła
I etap Olimpiady Ekologicznej 13.I.97.
Nina Leszczak 
Barbara Pączka 
Jacek Granatowski 
Tomasz Tomaszewski 
Maciej Pałubicki
Justyna Sąsiadek 
Do II etapu zakwalifikowali się: opiekun: mgr Anna Chytła

Tomasz Tomaszewski IV b
Jacek Granatowski IV b 
Maciej Pałubicki IV b 

1997/98
XIII Olimpiada z Ochrony Środowiska ZMW "Wici"
W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych 7.XI.
dwóch uczniów: Konik Krzysztof III a i Bogusz Bem III a zakwalifikowali się
do etapu międzywojewódzkiego, który odbył się 21.XI. w Iwoniczu.
Uczeń Bem Bogusz zajął 10 miejsce w eliminacjach międzywojewódzkich na
ok. 200 uczestników
opiekun: mgr Anna Chytła 

1998/99
Olimpiada z Ochrony Środowiska 9.I.99. - Lesko
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:
Wołoszyn Aleksandra
Demko Sławomir
Chmurski Marcin
opiekun: mgr Anna Chytła

1999/2000
XV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
W etapie szkolnym brało udział 28 osób.
Do etapu regionalnego zakwalifikowali się uczniowie:
Chalacis Paweł III a
Czapla Krzysztof III a
Turek Anna IV b opiekun:mgr Krystyna Turek
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica Anna Turek
W finale XV Olimpiady Ekologicznej w Rzeszowie udział brała uczennica Anna Turek.
Konkurs Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
Udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym w ramach programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" brał uczeń Jan Michniowski III c. Znalazł się on wśród laureatów tego konkursu i zdobył w nim wyróżnienie.
opiekun: Małgorzata Pelc

2000/2001
XVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej przy ZG LO
W etapie regionalnym 31.03.2001 udział brały:
Krawczak Anna III b
Paszkiewicz Sabina III d
Krupa Małgorzata IV b
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się wszystkie trzy uczennice.
Do finału zakwalifikowała się uczennica Anna Krawczak, która zajęła 9 miejsce.
opiekunowie: mgr KrystynaTurek,mgr Małgorzata Pelc

Konkurs Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
Udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym w ramach programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" brali udział uczniowie:
Jan Michniowski IV c
Daniel Binik IV c
Anna Konieczna III a
Bogumiła Krawiec III b
Barbara Antosz II d
Edyta Rachwał II e
Wśród laureatów znalazła się Anna Konieczna, która zdobyła wyróżnienie.
opiekun: mgr Małgorzata Pelc
Udział w konkursie pt. "Zielony karpacki most"
organizowany przez stowarzyszenie "Dziedzictwo Karpat" we współpracy z Ośrodkiem Informacyjno Edukacyjnym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach
Małgorzata Chmura III e
Ewa Górka III b
Monika Podstawska I c
Izabela Kusz II b
Barbara Antosz II b
Rafał Dutka II c 
Uczennica Ewa Górka otrzymała II nagrodę w kategorii Szkoła Średnia - Środowisko i Kultura Karpat, za pracę fotograficzną - komplet fotografii. opiekun: Małgorzata Pelc
Udział uczniów w konkursie pt. "Człowiek a środowisko wodne - ichtiofauna województwa podkarpackiego" organizowanych przez stowarzyszenie Przyjaciół Ichtiofauny w Tarnobrzegu 
Izabela Kurz III b 
Renata Gerlach IIII b
Marzena Kociuba II e
opiekun: mgr Małgorzata Pelc

2001/02
XVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
W etapie szkolnym brało udział 41 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 
3 osoby:
Paszkiewicz Sabina IV d
Krawczak Anna IV b
Podkalicki Michał II c
opiekunowie: mgr Krystyna Turek, mgr Małgorzata Pelc

Konkurs Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
Udział w konkursie organizowanym w ramach programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" 
Wzięły:
Renata Gerlach IV b
Izabela Kurz IV b
opiekun: mgr Małgorzata Pelc

2002/03

Udział 2 uczennic w konkursie „Bieda a środowisko” – wzajemne powiązania zorganizowanym przez UNDP – Warszawa

Udział 3 uczniów w I etapie XXXIX Ogólnopolskiego Konkursy Chemicznego im. Prof. Swiniarskiego w Jaśle (11 I 2003)

Udział 3 uczniów M. Podkalickiego, K, Drapała, E. Początek w etapie regionalnym XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (Sanok 22 III 2003)

Udział 3 uczniów M. Podkalickiego, K, Drapała, E. Początek w etapie wojewódzkim XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (Rzeszów IV 2003)

Udział trzech uczniów w pierwszym etapie XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Swinarskiego w Jaśle (5 I 2002 )

Udział pięciu uczniów w drugiej edycji Konkursu Chemicznego dla uczniów klas drugich szkół średnich powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych (27 IV 2002)

Udział trzech uczniów w etapie rejonowym XVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Krośnie (23 III 2002) A. Krawczak, S. Paszkiewicz, M. Podkalicka

Udział uczennicy Anny Krawczak kl. IV b w etapie wojewódzkim XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Rzeszowie (20 IV 2002)

2003/04

Udział w XIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Uczennic K. Drapała i A. Wandycz etap regionalny i wojewódzki.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” I miejsce w Polsce w kategorii test uzyskała A.Wandycz, I miejsce w województwie za pracę indywidualną zdobył Mariusz Podkalicki, I miejsce w województwie w kategorii test zdobyła Magdalena Bielanicz.

2004/05

XVI Olimpiada Ochrony Środowiska eliminacje stopnia wojewódzkiego Boguchwała 29.X.2004 udział uczniów R. Górka i M. Podkalicki.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” wyróżnienie otrzymali J.Sidorska i M. Podkalicki

XX olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W eliminacjach wojewódzkich udział brał uczeń M. Podkalicki

2005/06

XVII Olimpiada Ochrony Środowiska (Boguchwała) uczniów: K. Turek , K. Mach

XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W eliminacjach okręgowych udział brały E.
Kisiel i A. Czyrkiewicz.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”. Wyróżnienie w etapie
wojewódzkim otrzymały A. Suchar, J. Jrzyńska, M. Szybidło.

Udział w finale ogólnopolskim w edycji Konkursu „Stockholm Junior Water Prize”
uczniów J. Olszanicka, A. Ulaszek, A. Suchar, K. Konik, A. Łuczków, wyróżnienie za pracę zbiorową

2006/07

XXII olimpiada Wiedzy Ekologiczne, Udział w etapie wojewódzkim (Rzeszów) M.
Suchar i K. Mach

XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Udział w etapie centralnym (Łódź) K. Mach

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” wyróżnienie w kategorii test
otrzymali A. Czura i M. Łazuka w kategorii praca indywidualna B. Rychlicka

2007/08

XXIII Olimpiada wiedzy Ekologicznej do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się M. Solon i P. Janków.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” – III miejsce w województwie w kategorii test – P.Janków, wyróżnienie w kategorii test – M.Suchar, wyróżnienie za pracę indywidualną – A Łukaszewicz.

2008/09

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Udział ucznia Piotra Janków w etapie wojewódzkim i centralnym

2009/10

XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Udział ucznia Jakuba Ołdakowskiego w etapie wojewódzkim.
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA uczennica Aleksandra Krupińska uzyskała bardzo dobry wynik w kategorii test.

2010/11

XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Udział uczniów Gabriela Łeszega, Jakub Miśko, Barbara Galant w etapie wojewódzkim.
Ogólnopolski Knkurs Ekologiczny EKO-PLANETA uczennica Magdalena Wojtanowska otrzymał wyróżnienie II stopnia w kraju za pracę indywidualną.

2011/12

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Udział uczniów Agnieszka Furman, Łukasz Sikora w etapie wojewódzkim.
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA uczennica Paulina Kinal otrzymała wyrożnienie za pracę indywidualną.


do góry ::...

 
Copyright © 2002-2009 [LO]Lesko