Statut Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

Statut został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Władysława Andersa w Lesku w dniu w dniu 10 października 2017 roku (obowiązujący)

Dokument: Statut Szkoły PDF