LOlogo

„Trzeba koniecznie pamiętać skąd się wyszło”

C. K. Norwid

 

„Powrót do przeszłości, czyli

zjazd Absolwentów 70 lat LO  w Lesku 1946-2016”

 

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Lesku 

16, 17, 18 września 2016

               

Niektóre wydarzenia odciskają się w nas tak głęboko, że stają się bardziej doniosłe dopiero długi czas później. Takie chwile są zawsze obecne w naszych wciąż bijących sercach. Niektórych wydarzeń się nie wspomina, lecz przeżywa je od nowa…  .W tym roku chcemy przeżyć najpiękniejsze wspomnienia związane z jubileuszem 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Chcemy spotkać wychowawców, profesorów oraz przypomnieć sobie zdawaną maturę, wycieczki, rajdy, akademie .

Przyjeżdżajcie z bliska i z daleka, niech wiodą Was drogi do miejsca z którego poszliście w świat.
Serdecznie zapraszamy !

Komitet Organizacyjny Obchodów

70-lecia Liceum Ogólnokształcącego


Szanowni Państwo,
Uroczyste spotkanie Absolwentów wszystkich roczników odbędzie się w dniach16-18 września 2016r.
Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe prosimy kierować:
- poprzez stronę internetową szczegóły w dziale Rejestracja (zalecane!)
- pocztą na adres Liceum Ogólnokształcące, 38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 5
- bezpośrednio w sekretariacie szkoły: +48 13 469 6518
- telefonicznie: +48 13 469 6518 lub 13 469 9016
- na adres e-mail: liceum@lo.lesko.pl


Szczegółowe informacje pod numerem tel. sekretariatu szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej.
Druki zgłoszeniowe (formularz) oraz informacje o Zjeździe można pobrać:
- ze strony internetowej, rejestracja przez Internet
- w sekretariacie Liceum
- w Urzędach Gmin
- w Kancelariach Parafialnych
- w Urzędzie Pocztowym w Lesku

 

Wpłaty na Zjazd należy dokonać do dnia 20 sierpnia na numer konta zjazdowego:

Komitet Organizacyjny Obchodów

70-lecia Liceum ogólnokształcącego w Lesku

24 8642 1012 2003 1216 5548 0001

(Bank PBS Oddział Lesko)

Jest  również możliwość wpłaty gotówkowej w sekretariacie LO