Regulamin

przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej

Liceum  Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Andersa w Lesku

na rok szkolny 2018/2019

 

Regulamin opracowano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) oraz Zarządzenia nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Plik do pobrania: Regulamin REKRUTACJI 2018/2019