Zapisy na zjazd odbywają się w dwóch krokach:

 

1) Rejestracja:

a) Rejestracja online przy pomocy formularza (zalecane):

 

♦ Formularz rejestracji na Zjazd 70 lat LO ♦

 

b) Rejestracja w sekretariacie szkoły

 

2) Opłata wpisowego - 60 zł:

Opcjonalnie dopłata za ciepły posiłek 17 września: +20 zł

Powyższą kwotę prosimy wpłacić/przelać do dnia 20 sierpnia na dwa możliwe sposoby:

a) przelewem na konto komitetu:

 

Komitet Organizacyjny Obchodów
70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Lesku
ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko


24 8642 1012 2003 1216 5548 0001
(Bank PBS Oddział Lesko)

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię, nazwisko (aktualne) oraz rok matury.

Jeśli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby to proszę także uwzględnić je w tytule.

 

b) gotówką w sekretariacie LO

 


Wpłaty z wpisowego pokryją m. in. koszty:

  • Elektroniczna Księga Pamiątkowa "70 lat LO"
  • tablica pamiątkowa
  • Kącik Pamięci "Dyrektorzy i Profesorowie LO"
  • wystawa fotograficzna "70 lat Liceum w Lesku"
  • pakiet pamiątkowy
  • koncerty orkiestr dętych
  • występy zespołów
  • prezentacje
  • spektakl
  • inne koszty organizacji