Materiały obowiązujące do matury 2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

 

http://www.cke.edu.pl/index.php/dzialania

 

Materiały obowiązujące do matury 2015


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI z j. polskiego, j. obcych i matematyki (zbiory zadań i nagrania)

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli

 

Informatory:

Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku

Przydatne linki:

www.oke.krakow.pl - Okręgowa Komisja Egzaminazyjna w Krakowie

www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna