TERMINY REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez platformę elektroniczną Vulcan, wydruk wniosku, dostarczenie do szkoły od 13 maja  do 18 czerwca  2019

  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły   od 13 maja do 4 lipca 2019

  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu od 21 do 25 czerwca  2019 do godz. 15.00

  4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  5 lipca 2019 do godz.10.00

  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata pełnoletniego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) od  5 do 10 lipca 2019

  6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 12 lipca 2019 do godz. 10.00