Nowa oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

na rok szkolny 2019/2020

gimn

 

Plik do pobrania:

Zapoznaj się z nową oferta edukacyjną 3-letniego liceum

 

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej liceum 3-letniego 2019/2020

 

 Zapraszamy do klas  pierwszych o następujących profilach:

  • Ekonomiczny

  • Politechniczny

  • Humanistyczny

  • Medyczno-przyrodniczy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W PROFILACH:

gim tabela

 

 

 

Zapoznaj się z nową oferta edukacyjną

Liceum Ogólnokształcące w Lesku przygotowuje młodzież do podjęcia studiów wyższych w kraju i za granicą. Nauka trwa trzy lata. Po tym okresie Absolwenci zdają egzamin maturalny. Szkoła zapewnia swoim uczniom wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. 

W roku szkolnym 2016/2017  w klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się przedmiotów objętych podstawą programową na poziomie podstawowym, większość przedmiotów kończy się w klasie pierwszej . Pod koniec klasy pierwszej dokonują wyborów przedmiotów rozszerzonych.