konkurs jez niem

Weltsprachen ist wieder da! Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas LO w Lesku do zimowej edycji konkursu WELTSPRACHEN ABITUR

Termin przeprowadzenia konkursu 24 STYCZNIA 2019 roku (CZWARTEK) w sali j. niemieckiego N1 o godzinie 8:00 IIp.

Konkurs Weltsprachen ABITUR polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do dnia 17 stycznia 2019 r.

Koordynator - Anna Nowak