Świadectwa maturalne, aneksy, zaświadczenia o wyniku matury wydawane będą w sekretariacie szkoły w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) w godzinach 9.00 - 11.00