A3 plakat lo 512

12 października został zakończony projekt „ Wieża Babel dla koderów”. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Lesku przy współpracy z PiMBP. Jednym z współczesnych znaczeń terminu „wieża Babel” jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami – my pomyśleliśmy o różnych językach programowania. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku przygotowaliśmy wystawę komputerów (uzyskanych z różnych źródeł – wypożyczenia, darowizny), pochodzących z lat 1985-2018 z zainstalowanymi różnymi językami programowania (m.in. BASIC, Pascal, LOGO, C, C++, Java, Pyton, Scratch…) Do stanowisk opracowaliśmy plansze, instrukcje do wybranych języków programowania i zadania do rozwiązania. Dostępne były też podręczniki do programowania i czasopisma o tematyce komputerowej.

Planujemy pięć dwugodzinnych spotkań dla klas (grup) dwudziestoosobowych. Uczestnicy spotkania zwiedzą przygotowaną wystawę poznając przykłady programów w różnych językach, a następnie spróbują swoich sił w programowaniu w Scratch'u, Python'ie lub C++ (do wyboru, stosownie do wieku uczniów). Zajęcia przeprowadzi Wiesław Rychlicki (autor książek o programowaniu).

Po skończeniu projektu wystawa pozostanie w bibliotece i będzie udostępniana zainteresowanym grupom szkolnym oraz wykorzystywana do prowadzenia zajęć z programowania.

Galeria zdjęć