20181112 164409

Tradycją naszej szkoły stały się wieczorne spotkania z pieśnią patriotyczną i żołnierską z okazji Święta Niepodległości „Cieszmy się Niepodległą” zorganizowane dla mieszkańców Leska i okolic. Tego roku zebraliśmy się 12 listopada w liceum by wspólnie cieszyć się setną rocznicą odzyskania niepodległości. W holu szkoły przystrojonym w narodowe barwy dostrzec można było pięć pokoleń od najmłodszych dzieci do seniorów. Atmosfera była niezwykła i radosna, prócz pieśni i piosenek okolicznościowych, od popowstaniowych  tekstów po współczesne, pojawiły się również wspomnienia najstarszych uczestników. Jak powiedziała jedna z profesorek emerytek, nad wszystkimi unosił się duch dawnych nauczycieli liceum, którzy patriotyzmu uczyli w naszej szkole przed laty.

Całość spotkania prowadziła z właściwą sobie werwą prof. K. Wermińska wraz z młodzieżą, śpiewaliśmy wspólnie, były także partie solowe, min.in w wykonaniu p. dyr. B. Barana słynnej „Kasztanki”.

 Była to radosna lekcja patriotyzmu.

E.Dziedzicka

Świąteczne śpiewanie w LO z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - galeria zdjęć