zakochaj sie w ksiace...

Zbliżają się wakacje, moment, kiedy możemy odpocząć, nadrobić zaległości i przeczytać książki, na które zabrakło czasu w trakcie roku szkolnego. W związku z tym biblioteka szkolna zaprasza do skorzystania z okazji i wypożyczenia na ten letni czas fascynującej literatury.

Regulamin akcji:

  1. Warunkiem wypożyczenia książek na czas wakacji jest:

a)  zwrócenie do biblioteki (do 14 czerwca 2017 r.) wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów;

b)  promocja do następnej klasy.

  1. Książki będą wypożyczane w dniach: 19 - 21czerwca 2017 r.
  2. Uczniowie klas pierwszych i drugich mogą (po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem) wypożyczyć maksymalnie 5 książek na czas trwania ferii letnich.
  3. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w podanym wcześniej terminie.
  4. W przypadku odejścia ze szkoły uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych do dnia odebrania świadectwa ukończenia szkoły lub innych dokumentów.  W przeciwnym razie dyrektor szkoły będzie mógł podjąć stosowne kroki, mające na celu uregulowanie zobowiązań ucznia wobec szkoły.
  5. Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa 8 września 2017 r.