sunset

Zachęcam do zainteresowania się VI Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym „Inspiracje Słońcem” w Radziejowie. Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.radziejow.edu.pl.

Regulamin konkursu do pobrania