Baner

Zgodnie  z zarządzeniem  Nr 11/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty zmienione zostały następujące terminy:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez platformę elektroniczną Vulcan, wydruk wniosku, dostarczenie do szkoły od 13 maja  do 18 czerwca  2019
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu od 19 czerwca  do 25 czerwca  2019 do godz. 15.00

Pozostałe terminy nie uległy zmianie.