swiad dojrz

5 lipca 2021 r., w poniedziałek  od  9.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa i aneksy z egzaminu maturalnego.