zeszyt

We czwartek,  23  marca    2017 r. godz.16.00  odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas trzecich

-   zebranie ogólne

-   spotkania z wychowawcami w salach

3a

II piętro

sala geografii

mgr Katarzyna Wermińska

3b

I piętro , nr  16

sala matematyki

mgr Anna Ceparska-Bąbel