obraz 2023 11 18 193541438

10 listopada odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej założyciela i pierwszego dyrektora mgr. Tomasza Radłowskiego .W uroczystości brali udział członkowie Honorowego Komitetu Upamiętnienia postaci Tomasza Radłowskiego, starosta Pan Janusz Haftek, ksiądz dziekan Mieczysław Bąk, wójt gminy Olszanica - Pan Krzysztof Zapała, zaproszeni goście oraz rodzina, przyjaciele i osoby związane z Panem Radłowskim oraz młodzież szkolna.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy, młodzież zaprezentowała część artystyczną związaną z 105 rocznicą Odzyskania Niepodległości. Część artystyczna przygotowana została przez prof. Krzysztofa Wolańczyka oraz prof. Katarzynę Wermińską. Do pomocy włączyły się też prof. Kalina Golińska oraz prof. Anna Nowak.

„Dyrektor Tomasz Radłowski to postać niezwykła, to symbol szkoły w latach 1946 - 1970. Pozostawił po sobie trwały pomnik - szkołę, która istnieje i tętni życiem. Swoją pracę traktował jako najwyższą wartość, a zawód nauczyciela jako powołanie, misję i pasję. Zostawił ślad w sercach i pamięci wszystkich, którym było dane go poznać – czy to na lekcjach geografii, czy podczas współpracy w różnych projektach związanych z życiem szkoły."


Tomasz Radłowski urodził się 6 VI 1909 r., w miejscowości Monasterzyska
w byłym województwie taropolskim. Ukończył Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie.
W latach 1936-1939 był głównym meteorologiem Szybowcowej Akademii w Bezmiechowej. Organizator i pierwszy dyrektor oraz nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku w latach 1946-1970.

Zawsze niezwykle aktywny, sumienny, odznaczający się inicjatywą, rzetelnością i oddaniem w zawodowej i społecznej służbie. Organizator i opiekun w internacie szkolnym w latach 1946-1969 (funkcja społeczna); kierownik kursów dokształcających dla dorosłych, Radny Miejskiej Rady Narodowej (1958-1962), członek zarządu ZNP, Powiatowy Pełnomocnik PCK, założyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel geografii, astronomii.

Przez wszystkie lata pełnienia swoich obowiązków zabiegał o właściwe warunki pracy szkoły adaptując, budując i modernizując budynki stanowiące bazę lokalową placówki. Wspierał nauczycieli prowadzących koła zainteresowań, zespoły, w tym prężnie działający chór, zespół muzyczny, ludowy zespół taneczny i koło teatralne. Uczestniczył z uczniami w akademiach szkolnych, uroczystościach miejskich i państwowych, brał udział w wycieczkach szkolnych, balach noworocznych i studniówkach.

Kierował szkołą w okresie stalinowskim i w czasie wzmożonej laicyzacji, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje, nie zawsze zgodne z przekonaniami człowieka wychowanego według innych wartości.
W tych trudnych czasach starał się propagować wśród uczniów wartości wyniesione ze szkolnictwa przedwojennego, co było niechętnie postrzegane przez władze.
W 1969 roku otrzymał Złoty Krzyz Zasługi, a w 1982 roku Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Zmarł 29 marca 1983 roku i został pochowany w rodzinnym grobowcu na leskim cmentarzu.

 

DSC03185

DSC03189

DSC03188

DSC03183

DSC03186

DSC03187

DSC03176DSC03174

DSC03194

DSC03170

Kopia DSC03208

Kopia DSC03177

DSC03211
DSC03217

Kopia DSC03222Kopia DSC032201

DSC03237DSC03235
DSC03231DSC03230DSC03226DSC03225DSC03223

Kopia Kopia DSC03181Kopia Kopia DSC03180Kopia Kopia DSC03171Kopia DSC032181Kopia DSC03203Kopia DSC032021Kopia DSC032001Kopia DSC031931Kopia DSC03181DSC03218DSC03203DSC03201DSC03200DSC03198