wrota

Zgodnie z uchwałą nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są pod adresem: 

http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/218-rusza-nabor-wnioskow-w-progra

Termin składania wniosków upływa dnia30 lipca 2016 r.