1x

Dnia 1 września 2020  r. o godzinie 9.30 rozpoczynamy Rok Szkolny 2020 / 2021. W związku z zagrożeniem epidemicznym spotkanie odbędzie się w innej formie. Msza święta inaugurująca rok szkolny zostaje odwołana. Spotkania z wychowawcami odbędą się w klasach zgodnie z następującym harmonogramem:

I a – wych. mgr T. Wydrych – hol I piętro

II a – wych. mgr B. Baran – sala nr 15 (matematyka)

II b – wych. mgr M. Brajewski – sala nr 16 (matematyka)

II A – wych. mgr G. Kwaśniewicz – sala A1 (j. angielski)

II B – wych. mgr E. Wowk – sala nr 10 (chemia)

III A – wych. mgr M. Pelc – sala nr 26 (biologia)

III B – wych. mgr K. Wermińska – sala nr 21 (geografia)

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- należy zachować dystans społeczny

- przed wejściem do szkoły obowiązek dezynfekcji rąk

- zaleca się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych

- prosimy nie grupować się na terenie szkoły

- na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne

W szkole obowiązuje dokument „Procedury funkcjonowania LO w Lesku w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.”, obejmujący wewnętrzne zasady postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa.

O obowiązujących procedurach uczniowie zostaną poinformowani podczas pierwszych zajęć z wychowawcami klas, natomiast rodzice podczas pierwszego zebrania. Procedury będą również dostępne na stronie internetowej szkoły.