rekrutacja2021 1024x442

Oferujemy:
Zdobycie rzetelnej wiedzy i kompetencji.
Przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Klasy patronackie w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

– w klasach humanistycznych dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, hiszpańskiego, a także min. udział w konferencjach i sympozjach naukowych, współpracę z kołami naukowymi uczelni, dostęp do platformy e- WSIiZ

– w klasach o profilu z rozszerzoną biologią  – kierunek pielęgniarstwo

Możliwość zdawania Certyfikatu TELC z j. angielskiego; szkoła jest jedynym na naszym terenie ośrodkiem egzaminacyjnym TELC tzn. certyfikatów językowych uznawanych na arenie międzynarodowej (The European Language Certificates). Szkoła ufunduje voucher na egzamin dla najlepszego ucznia.

Dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę z przedmiotów maturalnych.

Współpracę z uczelniami wyższymi – warsztaty naukowe.

Zajęcia ze studentami z innych krajów w języku angielskim w ramach projektu AIESEC.

Możliwość obserwacji teleskopowych oraz zajęć w  profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.

Indywidualne podejście do ucznia.

Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów !!!

Proponujemy :

Profil ekonomiczny          

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka

- geografia/ fizyka

- język angielski/niemiecki

Profil humanistyczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- historia

- język polski 

- WOS/ j. obcy 

Profil medyczno-przyrodniczy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia 

- język angielski/ niemiecki /matematyka

Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotów w zależności od deklaracji złożonych przez kandydatów.

Zapraszamy!