komorkomania1

13.12.2019 r.w naszym Liceum  na lekcji 3 i 4 odbędzie się „PODKARPACKA # KOMÓRKOMANIA” – akcja rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych skierowana do młodych ludzi, którzy zaczynają swoje dorosłe życie. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek każdy może zachorować. Na szczęście każdy z nas może pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Jedynie 25 % Pacjentów znajduje „bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe 75 % zdanych jest na Dawców  niespokrewnionych. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego” dlatego tak ważne jest, aby do grona potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączyły  nowe osoby gotowe do podzielenia się cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi.

Jak zostać potencjalnym Dawcą szpiku?

Potencjalnym Dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych może zostać prawie każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie jest otyły. Najważniejsze, aby był w dobrej kondycji fizycznej, nie cierpiał na przewlekłe choroby i nie należał do żadnej z grup ryzyka.

Na czym polega rejestracja?

Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy wziąć udział w zorganizowanej w naszym Liceum akcji # KOMÓRKOMANIA, wypełnić formularz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, potencjalny Dawca otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy.

Jak pobierane są komórki?

W sytuacji, gdy antygeny tkankowe Dawcy, zarejestrowanego w bazie Fundacji DKMS, są takie same jak Pacjenta chorującego na nowotwór krwi, dochodzi do pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych i przeszczepienia ich Pacjentowi. Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych: pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub pobranie szpiku z talerza kości biodrowej.

TWOJE WSPARCIE MA ZNACZENIE.  POKONAJMY NOWOTWORY KRWI !

Szkolne Koło Wolontariatu

Małgorzata Pelc

Grażyna Kwaśniewicz