44a

Od 17 do 28 maja przechodzimy na hybrydowy system nauczania, zgodnie z którym:
Od 17.05 do 21.05
• stacjonarnie uczą się klasy 2AG i 2BG oraz 2a
• zdalnie klasy 2b i 1a
Od 24.05 do 28.05
• stacjonarnie uczą się klasy 2b i 1a
• zdalnie klasy 2AG, 2BG i 2a
Wracamy też do 45-minutowego czasu lekcji i dłuższych przerw. 

Czekamy na Was z niecierpliwością