STEREO artist

Projekt STEREO (ang. Solar Terrestrial Relations Observatory) to para amerykańskich naukowych sond kosmicznych badających koronalne wyrzuty masy na Słońcu. Statki  STEREO-A i STEREO-B, zostały zbudowane przez Applied Physics Laboratory. Sondy okrążają Słońce będąc cały czas w sąsiedztwie orbity Ziemi. STEREO-A ("A" od ang. ahead – wyprzedzający) znajduje się przed Ziemią (i bliżej Słońca niż Ziemia), w jej wędrówce wokoło Słońca, a STEREO-B ("B" od ang. behind – pozostający w tyle) za Ziemią, i trochę dalej od Słońca niż Ziemia. STEREO-A obiega Słońce co 344 dni, a B – co 389 dni. Z perspektywy Słońca odległość między statkami będzie zwiększała się co roku o 45°.

Zobacz aktualne położenie sond Stereo

Więcej informacji o projekcie Stereo