logo 1

Konrad Kormosz jest młodym człowiekiem, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Od ponad pół roku walczy z chłoniakiem z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma). Na całe szczęście po długotrwałej wysoko dawkowanej chemioterapii udało się doprowadzić do remisji choroby, jednak ze względu na jej nawrotowy charakter wymaga dalszego leczenia. Obecnie jest po trzech nieudanych próbach mobilizacji komórek macierzystych do przeszczepu.

Całkowity koszt zakupu leku MOZOBIL do ostatniej próby wyniósł w przybliżeniu 104,000.00 zł. Część z tej kwoty udało się sfinansować dzięki pomocy Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie, część została pokryta ze środków własnych ale ciągle nie jest to całość ceny.

Wspomniany nawrotowy charakter chłoniaka powoduje, że musi się liczyć z tym, że w przyszłości będzie zmuszony do zakupu leku Imbruvica, który obecnie kosztuje ok 26,000.00 zł za opakowanie 90 tabletek (również nie jest refundowany dla pacjentów ,,chłoniakowych").

Powyżej wymienione kwoty są tak ogromne, że Konrad wraz z rodziną nie jest w stanie ich pokryć, potrzebuje pomocy wielu osób. Musimy przyjść Mu z pomocą, w naszej szkole zostanie zorganizowana zbiórka pieniężna „ DLA KONRADA ‘’ która odbędzie się 07.03 (ŚRODA).