729x308

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole, w terminie od 12.03 do 25.03.2020 r.

Minister Zdrowia zaleca, aby w tych dniach młodzież pozostała w domach, unikała miejsc,w których są skupiska ludzi- takie jak kluby, restauracje, bary itp. oraz nie umawiała się na spotkania towarzyskie z kolegami.
Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki!
Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny, Facebook czy e-maile). Podadzą zakres materiału do opanowania oraz ćwiczenia, a konsultacje prowadzone będą również tą drogą.
Polecam śledzenie komunikatów MEN oraz MZ.
Dyrektor LO
Anna Ceparska-Bąbel