WS 794

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas LO w Lesku do kolejnej edycji konkurs WELTSPRACHEN ABITUR. Termin edycji wiosennej konkursu 23 marca 2020r. (poniedziałek) w sali j. niemieckiego N1 IIp. o godzinie 10:50

Konkurs Weltsprachen ABITUR polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Zakres tematyczny u koordynatora konkursu.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do dnia 20. 03. 2020 r.

Koordynator - Anna Nowak