IMG 6061

                Nowy rok szkolny 2019/2020 w liceum rozpoczął się uroczystą akademią z okazji 80- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, krótki wzruszający montaż słowno - muzyczny przygotowany przez  prof. Wermińską oraz gawęda historyczna prof. Irzyńskiego przybliżyły zebranym tamte lata.

                Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, panem starostą A. Olesiukiem, dyr. CUW panią A. Banaś oraz przew. RR panem R. Pałką powitali nową panią dyrektor liceum A. Ceparską-Bąbel życząc wytrwałości i wielu sukcesów. W swoich przemówieniach zarówno pani dyrektor jak i zaproszeni goście podkreślali, że nowy rok to nowe wyzwania i należy podejmować się rzeczy trudnych i wymagających, wierząc, że pokonując własne słabości kształtuje się prawdziwe człowieczeństwo.

                Gronu pedagogicznemu, uczniom klas starszych, a także „pierwszakom”, pracownikom obsługi i administracji życzymy udanego Roku Szkolnego 2019/2020!

E. Dziedzicka

IMG 6090

IMG 0004

 Link do galerii zdjęć z uroczystości