pieniedze

Uprzejmie informujemy, że Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu rozpoczęło realizację dwóch projektów stypendialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Priorytet IX, Działanie 9.6. Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 27 czerwca 2016r. Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych projektów:

  • Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” na stronie zakładka <stypendia UE dla uczniów> →szkolnictwo ogólne.
  • Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” na stronie zakładka <stypendia UE dla uczniów> →szkolnictwo zawodowe.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.