W ostatnią sobotę ferii 28.01.2023 w Rzeszowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Olimpiada jest corocznie organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest także Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego
Wśród najlepszych szkół województwa podkarpackiego znalazło się także nasze liceum reprezentowane przez ucznia klasy IVb Szymona Wilka.
Dziękuję Szymonowi za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz wysoki poziom kultury osobistej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam za rok.
http://www.owpsw.edu.pl/
opiekun olimpiady Małgorzata Drożdż