145

22 listopada uczniowie klas II udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku na wykład Romana Frodymy – przewodnika i badacza historii cmentarzów wojennych z czasów I wojny światowej. Jest on autorem m.in. przewodnika „Galicyjskie Cmentarze Wojenne”.

            Tematem spotkania były bitwy odbywające się z udziałem Polaków na terenie Galicji w roku 1914. Zostały przedstawione zachowane dokumenty, mapy i fotografie walk. Jeden z głównych frontów potyczek po wybuchu I wojny światowej przechodził przez tereny obecnie przez nas zamieszkane. Wojska Austro-Węgier starały się zatrzymać Rosjan po północnej stronie Karpat. Bitwy toczyły się w górach, podczas dużych mrozów, dlatego były one szczególnie trudne dla młodych polskich ochotników, którzy walczyli przeciwko sobie pod sztandarami trzech zaborców, nie mając odpowiednich ubrań i broni. Wrogowie długo próbowali odbić Twierdzę Przemyśl, która była jedyną przeszkodą na drodze Armii Czerwonej na południe. Ostatecznie na początku 1915 r. Austro-Węgry z pomocą Niemców pokonały Rosjan i wyparły ich z naszych terenów. Symbolami tamtejszych walk z udziałem I i II Brygady Legionów Polskich są cmentarze wojenne znajdujące się m. in. w Gręboszu, Marcinkowicach, Łowczówku, Lipnicy Murowanej, Bystrzycy, Dolinie Płajskiej i Łuczowie. Również niedaleko naszej szkoły w Lesku, Uhercach Mineralnych i Baligrodzie znajdują się mogiły żołnierzy walczących w tamtym okresie.

            Pan Roman Frodyma podkreślił, że wiele polskich cmentarzy wojennych jest do dnia dzisiejszego zapomnianych oraz zaniedbanych. Odwiedzając takie miejsca, pozostawiał tam kwiaty oraz biało-czerwone wstążki. Warto dodać, że dzięki jego staraniom zostały odszukane nazwiska ponad 100 żołnierzy pochowanych w Lesku.

Krzysiek Andruch