W dniu 13.06.2024 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu z Wiedzy Prawnej organizowanego przez Fundację Rozwoju i Wsparcia - Pasieka.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy z zakresu prawa. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu leskiego.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Zofia Więcek - która zdobyła IV miejsce, Kacper Budacz, Mikołaj Kaczmarski, Piotr Wójcik. Bardzo dziękujemy im za godne reprezentowanie szkoły, poświęcony czas i przede wszystkim ogromną wiedzę którą zaprezentowali na konkursie.

Dziękujemy także Fundacji Pasieka, którą reprezentował prezes fundacji mecenas Karol Grześkiewicz, Panu Staroście Powiatu Leskiego Wojciechowi Stelmachowi oraz Panu Sekretarzowi Czesławowi Gawłowskiemu.

https://fundacjapasieka.pl/aktualnosci/