118

Proszę  o wstrzymanie  się z  zakupem podręczników. Informacje o pozycjach zostaną podane  przez nauczycieli przedmiotowych w pierwszym tygodniu nauki.