IMG 2053

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w LO w Lesku odbył się ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego „WELTSPRACHEN - ABITUR” organizowany przez Wydawnictwo SYNAPSA. Uczestniczyło w nim 15 uczniów naszego LO, którzy mogli sprawdzić ponownie swoje umiejętności językowe.

Test obejmował sprawność czytania ze zrozumieniem i reakcji językowych. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas, którzy przez 45 minut rozprawiali się z zawiłościami gramatyczno-leksykalnymi języka niemieckiego. Na wyniki przyjdzie nam jednak poczekać do maja.

To jednak nie martwi naszych uczniów. Z zadowoleniem opuszczali salę N1 po skończonym teście i mówili, że ostro biorą się do nauki, bo konkurs zmobilizował wielu do poszerzania swojej wiedzy. A my trzymamy kciuki i zachęcamy do udziału w dalszych konkursach językowych.

Załączamy kilka zdjęć z chwil ciężkich zmagań z konkursowych.

Link do galerii zdjęć

Anna Nowak