Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Lesku otrzymało dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie XII 2021” organizowanym  przez Fundację Bieszczadzką.  Projekt  będzie realizowany od 1 czerwca do 15 października 2021 r.

Celem projektu jest  stworzenie atrakcyjnego i przyjaznego środowiska, które zachęcałoby  młodzież do  relaksu, odpoczynku i rozmowy w otoczeniu naturalnej zieleni.

Projekt polega na stworzeniu:

-       strefy wypoczynkowo-edukacyjnej “Barwy zapachów”– miejsca wypoczynku
z możliwością prowadzenia zajęć, wśród kwitnących roślin oraz ziół, opatrzonych tabliczkami informacyjnymi, w przypadku ziół również z informacją o właściwościach leczniczych,

-       strefy zieleni przy wejściu do szkoły “Mały ogród” – ze stanowiskami  roślin cieniolubnych,

-       „Suchej rzeki”–  odpowiedniego środowiska dla  roślin  z wykorzystaniem wody deszczowej,

-       strefy „Wiem co jem”– stanowiska roślin gospodarczo użytkowych, w której znajdą się różne gatunki zbóż oraz rośliny jadalne.

W ramach projektu zostaną również zamontowane domki dla owadów oraz budki i karmniki dla ptaków.

Projekt zakończy się „Ogrodowym Śpiewograniem” – będzie to wieczór z piosenką bieszczadzką zorganizowany przez uczniów naszej szkoły.

Beata Kurcoń

 Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie  XII”  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie – „Fundację Bieszczadzką”

projekt1