plakat2

Zgłoszenia zawodników można dokonywać od 12.01.2017 r. do dnia 24.01.2017 r. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl lub w siedzibie Nadleśnictwa) oraz dokonać opłaty startowej.

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa Baligród
ul. Bieszczadzka 15 38-606 Baligród lub przesłać elektronicznie na adres malwina.siwy@krosno.lasy.gov.pl,

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl od dnia 25.01.2017 r. Warunkiem umieszczenia na liście startowej jest uiszczenie opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi:

50 zł – jeden uczestnik

W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje:

  • karnet 15 zjazdów możliwy do wykorzystania do godz. 15.00
  • pamiątkowy medal
  • posiłek (ciepłe danie, kawa lub herbata)
  • grupowe ubezpieczenie NNW
  • zabezpieczenie medyczne podczas zawodów

 plakat1