wywiadowka online

W dniu 26 maja (środa) o godz. odbędzie17.00 odbędzie się wywiadówka online  na platformie Teams z kontem ucznia. Celem spotkania będzie omówienie wyników nauczania, frekwencji oraz diagnoza potrzeb i trudności związanych z powrotem uczniów do szkoły po zdalnym nauczaniu. Nauczyciele przedmiotowi dostępni będą na Teamsach o godzinie 17.00, spotkanie z wychowawcami o 17.30.