338882059 1674001016378756 9064312112470845293 n

" Wspomnienia to jedyne czego nikt nam nie zabierze...."

Mgr Tomasz Radłowski
1909 -1983

W tym roku 29 marca 2023 r., mija ważna - 40 rocznica śmierci Tomasza Radłowskiego założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w latach 1946 - 1970

Tomasz Radłowski urodził się 6 czerwca 1909 r., na Kresach Wschodnich w miejscowości Monasterzyska w byłym województwie tarnopolskim- absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie
W latach 1936 - 1939 główny meteorolog Szybowcowej Akademii w Bezmiechowej. Organizator, i pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, pierwszej szkoły średniej w Bieszczadach , która mieściła się przy ul. Wincentego Pola. Inicjator, współtwórca budowy nowego budynku szkoły i nadbudowy drugiego piętra liceum. Dyrektor i nauczyciel szkoły w latach 1946- 1970. Organizator, opiekun internatu w latach1946 -1969 (funkcja społeczna). Kierownik kursów i Punktu Konsultacyjnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Radny Miejskiej Rady Narodowej (1958 - 1962), członek zarządu ZNP, Powiatowy Pełnomocnik PCK (1948 - 1950), założyciel biblioteki szkolnej, nauczyciel geografii, astronomii i Konstytucji. 

Był wszędzie tam, gdzie jego głos w sprawach młodego pokolenia był chętnie słuchany. Zawsze niezwykle aktywny, sumienny, odznaczający się inicjatywą, rzetelnością i oddaniem w zawodowej i społecznej służbie. Przez wszystkie lata pełnienia swoich obowiązków zabiegał o właściwe warunki pracy szkoły, adaptując, budując i modernizując budynki stanowiące bazę lokalową placówki. Dbał nie tylko o szkołę, ale też o internat. Internat pełnił wówczas nie tylko funkcję wychowawczo- edukacyjną, ale częstokroć był drugim domem uczniów. Dyrektor zaopatrywał internat i szkołę w niezbędny sprzęt, opał, pomoce naukowe. W ramach swoich obowiązków hospitował lekcje, udzielając cennych wskazówek rozpoczynającym pracę młodym nauczycielom. Wspierał nauczycieli prowadzących koła zainteresowań, zespoły, w tym prężnie działający chór, zespół muzyczny, ludowy zespół taneczny i koło teatralne. Uczestniczył z uczniami w akademiach szkolnych, uroczystościach miejskich i państwowych, brał udział w wycieczkach szkolnych, balach noworocznych i studniówkach. Kierował szkołą w okresie stalinowskim i i w czasie wzmożonej laicyzacji, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje, nie zawsze zgodne z przekonaniami człowieka wychowanego według innych wartości. W tych trudnych czasach starał sia propagować wśród uczniów wartości wyniesione ze szkolnictwa przedwojennego. Przez co często nie był nagradzany przez władze nagrodami i medalami. Za swoją rzetelną pracę w 1969r., otrzymał Złoty Krzyż Zasługi w 1970 r., z okazji Dnia Nauczyciela list pochwalny od Ministra Oświaty i Wychowania prof. dr. Henryka Jabłońskiego, a w 1982r., będąc na emeryturze, został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Zostawił po sobie pomnik SZKOŁĘ i to jest jego życiowy sukces. Zmarł 29 marca 1983 r., i został pochowany w rodzinnym grobowcu na leskim cmentarzu,


Liceum Ogólnokształcące w Lesku to szkoła, którą zawsze wspominam z wielkim sentymentem. Jestem dumna, że chodziłam do tej szkoły, uczyło się w niej moje rodzeństwo oraz córka Monika Jedziniak - Gaszczyk. "Tak szybko ubiegający czas zmienił to miejsce. Jest to taka bowiem swoista sztafeta pokoleń. Jednak niezwykle ważna jest pamięć o przeszłości, tradycji i dokonaniach poprzednich pokoleń, gdyż to one kształtują naszą tożsamość i są źródłem siły w zmaganiach z teraźniejszością" Tomasz Radłowski pozostawił po sobie pomnik SZKOŁĘ i to jest jego życiowy niepodważalny sukces. Zasługuje na trwałą pamięć i upamiętnienie tablicą pamiątkową.

Agnieszka Radłowska- Jedziniak córka Tomasza Radłowskiego i absolwentka liceum ( matura 1964)

 

338882059 1674001016378756 9064312112470845293 n