IMG 20210625 093750

 

Kończąc ten dziwny i trudny rok szkolny pragniemy serdecznie  pogratulować wszystkim uczniom, którzy uzyskali promocję. Był to inny i wymagający rok szkolny, w dużej mierze w formie nauczania zdalnego. Nigdy korytarze szkoły nie były tak puste… Maturzyści nie odbyli pielgrzymki na Jasną Górę, nie było balu studniówkowego. I chociaż wiele planów nie udało się zrealizować to wciąż dużo się działo: wygrana debata oksfordzka, wycieczka do Ustki, dwa rajdy w Bieszczady, konkursy przedmiotowe, projekty. Nauczyciele sprostali wymaganiom nauczania zdalnego, uczniowie skrzętnie korzystali ze swoich kompetencji informatycznych a i im zdarzały się kłopoty z kamerkami.

Wśród uczniów, którzy uzyskali promocję warto wspomnieć o tych, którzy ciężką pracą zasłużyli na wyróżnienie i uzyskali najwyższe wyniki. Są to:

A. Domański   5,33

J. Paleczna      5,33

M. Kulon          5,21

Sz. Wilk           5,14

G. Gładysz      5,13

P. Warchoła     5,13

P. Rajchel        5,07

M. Ryndak       5,07

Sz. Łyda          5,00

J. Przybyła       5,00

J. Sanecka       5,00

Z. Stachyra       4,93

K. Szewerniak   4,93

W. Bańczak       4,86

J. Lochman       4,86

P. Faron             4,80

M. Lupa             4,79

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowano M. Kulon z kl. 2a oraz A. Domańskiego z kl.2BG, natomiast wyróżnieni uczniowie otrzymają Stypendium Starosty Leskiego.

W gronie uczniowskim 66 uczniów uzyskało średnią ocen 4,00 i wyżej i mamy nadzieję, że w kolejnym roku uzyskają jeszcze lepsze wyniki, do czego zachęcamy całą społeczność szkolną. Natomiast obecność na zajęciach w 100% uzyskali K. Szewerniak, M. Ryndak, O. Matusik, M. Kociuba! Otrzymają oni nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.

    Podczas uroczystości kończącej obecny rok szkolny przyszło nam pożegnać, odchodzącą do innej szkoły, prof. D. Białogłowicz, nauczycielkę fizyki i informatyki, pasjonatkę gwiazd i podróży. Pani profesor spędziła z nami 25 lat jako pedagog, a wcześniej przez 4 lata jako uczennica naszego liceum. Życzymy sukcesów i powodzenia w nowej pracy, ale też zawsze pozostaniemy Twoimi kolegami i zapraszamy w progi liceum, w którym spędziłaś 29 lat. Czas pożegnań, czas zmian i nowych możliwości.

       Na zakończenie uroczystości grono pedagogiczne i pracownicy szkoły otrzymali życzenia i słodki upominek w postaci tortów od Rady rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Dziękujemy i życzymy udanego i bezpiecznego odpoczynku!

WAKACJI ZACZĄĆ CZAS!

Link do galerii zdjęć