W dniu 15 września 2020 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty prawnicze dla uczniów klas drugich. Zajęcia przeprowadzone zostały w formie warsztatów, co umożliwiło uczniom swobodną wymianę poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, ale też zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Omawiane były między innymi zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej młodzieży, poruszania się w sieci, nielegalnego ściągania plików z sieci, zakupów przez Internet czy  rozpowszechniania w sieci cudzego wizerunku. Organizatorem warsztatów była Fundacja Rozwoju i Wsparcia Pasieka i przeprowadził je prawnik- pan Karol Grześkiewicz.

Projekt realizowany jest we wrześniu i październiku 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Leskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Celem projektu jest pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o prawie, wzbudzenie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich. Zwieńczeniem zajęć będzie konkursu z wiedzy prawnej z fantastycznymi nagrodami, w którym zmagać się będą szkoły średnie z powiatu leskiego. W związku z dużym zainteresowaniem uczniów naszego liceum, etap szkolny odbędzie się początkiem października.

Pasieka 2Pasieka 3