21

W dniu 8 marca zostały wręczone stypendia dla najlepszych uczniów leskiego liceum. W wyniku klasyfikacji wyłoniono tych licealistów, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen po pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego. Wagę osiągnięć naszych licealistów podkreślił Pan Starosta Andrzej Olesiuk osobiście wręczając przyznane stypendia. Warto więc się uczyć, a przyznane nagrody niech będą dodatkową motywacją dla wszystkich uczniów by poszerzać wiedzę.

Uhonorowani uczniowie:

  1. Krzysztof Andruch
  2. Patrycja Bentkowska
  3. Miłosz Hańczyk
  4. Dawid Juszczyk
  5. Katarzyna Siuciak
  6. Oliwia Szewczyk
  7. Agnieszka Tyrkut
  8. Konrad Urban
  9. Jakub Usyk

galeria zdjęć

                                                                                                         E. Dziedzicka