Plakat foto1

Zapraszamy miłośników fotografii do wzięcia udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  pt.„Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”

Regulamin konkursu foto 2018

Zgłoszenie do konkurs 2018

Plakat foto A4 1MB jpg