MT

Dnia 18. 10. 2018r. z inicjatywy pedagog szkoły pani Beaty Kurcoń w naszym LO odbył się spektakl profilaktyczny pt.: ”Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni”. Uczestniczyła w nim młodzież całej szkoły aby w sposób możliwie przystępny a jednocześnie skuteczny zagłębić się w świat problemów otaczających młodych ludzi obecnie. Przekaz tym bardziej był pożyteczny, że całość prowadzona była niezwykle bezpośrednio i profesjonalnie. Każdy z widzów od pierwszych chwil czul się współtwórcą przedstawienia. Był skupiony na prezentowanych problemach, które niejednokrotnie dotykają młodzież pośrednio w grupach i indywidualnie. Często stają się przyczyną dalszych złych zachowań, gdy pozostają niezauważone… Dlatego główny cel przekazu to reagowanie na przejawy przemocy, jak cyberprzemoc, przemoc psychiczna czy fizyczna, zmuszanie do zażywania substancji psychoaktywnych itp.

Autorem i głównym aktorem spektaklu był Marcin Tyburczy, mieszkający w Sanoku, a od 2001 roku zajmujący się muzyką rap o pozytywnym przesłaniu. Mówi o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy, pornografii i przemocy psychicznej i fizycznej. Jest konsultantem ds. profilaktyki Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”. Działa w Fundacji Latarnia.

Każdy z nas jest odpowiedzialną i inteligentną istotą, która nie chce być okłamywana i w inny sposób oszukiwana przez kogokolwiek. Młodzież bardzo pozytywnie odebrała wskazówki życiowe padające ze sceny i jeszcze na godzinach wychowawczych dzieliła się swymi wrażeniami w wychowawcami i między sobą. Co potwierdza potrzebę organizowania podobnych spotkań.   

                                                                                                                      Anna Nowak

Link do galerii zdjęć