plan lekcji

Od jutra czyli 1 października obowiązuje zaktualizowany plan lekcji.