Nawiązując do ogłoszonej wcześniej akcji „Magiczne Święta z książką” zapraszamy wszystkich uczniów naszego Liceum do wzięcia udziału  w konkursie bibliotecznym na „NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI”. Co trzeba zrobić?

Napisz krótką recenzjęksiążki przeczytanej w czasie „przerwy świątecznej” i dostarcz ją do biblioteki szkolnej (do 15 stycznia 2018 r.). Prace muszą być samodzielne, ewentualne plagiaty zostaną odrzucone. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na tablicy ogłoszeń biblioteki szkolnej.

kaamarz