plakat moja niepodlega1

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną „MOJA NIEPODLEGŁA”, organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie. Przedmiotem konkursu jest prezentacja przedstawiająca własną refleksję nad historią Polski i jej drogami do niepodległości. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB. Czas prezentacji - do 10 minut. Termin dostarczenia prac do Organizatora upływa 10 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), natomiast do 8 października należy zgłosić się do szkolnego opiekuna projektu - Joanny Katyńskiej. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 15 października 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej lub pod podanym linkiem: Regulamin międzyszkolnego konkursu

plakat moja niepodlega