english

Liceum Ogólnokształcące  im gen. Władysława Andersa w Lesku zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu języka angielskiego.

Osoby odpowiedzialne - nauczyciele języka angielskiego:

mgr Anna Ceparska-Bąbel

mgr Aleksandra Kozak-Buga

mgr Grażyna Kwaśniewicz

Cele konkursu:

 • Rozbudzenie wśród uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowania językiem angielskim,
 • Motywowanie uczniów uzdolnionych językowo do rozwijania swoich umiejętności,
 • Wzbogacenie wiedzy o kulturze i geografii Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych,
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,

Miejsce i data:

 Liceum Ogólnokształcące w Lesku
17  marca 2017 roku,  godzina  9.45                                                                      

Uczestnicy:   Młodzież szkół gimnazjalnych, które zgłosiły uczniów do konkursu.

Zakres wiedzy do konkursu:

Treści gramatyczne:

 • Czasy gramatyczne:  

-  Present Simple,

-  Present Continuous,

-  Past Simple,

-  Past Continuous,

-  Present Perfect,

-  Present Perfect Continuous,

-  Past Perfect,

-  Future Simple,

-  Present continuous dla przyszłości,

- ‘Going to’

 • Czasowniki regularne i nieregularne,
 • Czasowniki modalne: can, must, should, would, shall,
 • Tryb rozkazujący,
 • Stopniowanie przymiotników,
 • Strona bierna,
 • Zdania warunkowe I i II typu,

Słownictwo:

 • Użyteczne zwroty objęte podstawą programową dla gimnazjum

Wiedza o krajach anglojęzycznych  - w tym roku tematem przewodnim jest:

Dzień  Świętego  Patryka  -   historia i tradycje

ZASADY KONKURSU:

 • Zadania konkursowe przygotowane są na poziomie podstawy programowej do gimnazjum oraz ogólnej wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych,
 • Każdy uczestnik pisze test składający się z 2 etapów
 • Czas pisania w etapie I   wynosi  45 minut,  (część gramatyczno – leksykalna)
 • Czas pisania w etapie II wynosi około 20 minut ( zagadnienia z wiedzy o krajach anglojęzyczny

Pliki do pobrania:

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs języka angielskiego 2017

 REGULAMIN Konkurs języka angielskiego 2017