ni

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas LO w Lesku do jesiennej edycji konkursu WELTSPRACHEN ABITUR. Termin edycji jesiennej konkursu 14 listopada 2019 (CZWARTEK) w sali j. niemieckiego N1 o godzinie 8:00 IIp.

Konkurs Weltsprachen ABITUR polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Zakres tematyczny u koordynatora konkursu.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do dnia 5. 11. 2019 r.

Koordynator - Anna Nowak